บริษัท คูลแมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2533 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน 50 ล้านบาท สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี


บริษัทฯดำเนินการทางธุรกิจ เป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทอุปกรณ์-อะไหล่ เครื่องทำความเย็น นำเข้า-ส่งออกสินค้าในระบบงานอุตสาหกรรมทุกประเภท และเป็นบริษัท ที่ปรึกษางานระบบเครื่องทำความเย็น

 
DESIGN : BY VIP DESIGN